Priser

Første time / utvidet behandling

55 minutter 1500

Første behandlingstime/ Utvidet time gjøres en grundig undersøkelse for å finne diagnose og planlegge videre behandlingsløp, behandling og rehabiliteringsøvelser tilpasset deg. Brukes også ved flere diagnoser.

Kortere time

30 minutter 850

Fortsettelse på behandlingstime og fortsettelse på behandling/program. + journalføring.